Vítáme Vás na stránkách naší vzdělávací společnosti BOKET

Na základě požadavků vedoucích pracovníků škol, kteří se denně potýkají s nejrůznějšími problémy a jejich řešením, jsme se před několika lety rozhodli, že budeme nakupovat a sledovat všechna periodika se školskou problematikou, budeme aktivovat všechny orgány a ministerstva, na které se obracejí ředitelé jednotlivých stupňů škol i rodičovská veřejnost, budeme se sami dotazovat a…jednotlivé problémy včetně jejich řešení budeme postupně vydávat v tištěné podobě, jako:

PROBLÉMY VE ŠKOLSTVÍ (otázky a odpovědi)

Kromě výše uvedeného nabízíme nejdůležitější legislativní materiály z oblasti školství v tištěné podobě A4, vždy v posledním platném novelizovaném znění – a sami víte, že někdy dochází ke změně i několikrát za rok…

ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY, METODICKÉ POKYNY…

Dále nabízíme další a další materiály pro vedoucí pracovníky škol a připravujeme ještě celou řadu dalších, které by Vám pomohly ve Vaší nelehké práci vedoucích školských pracovníků.

PRACOVNÍ ŘÁD, BOZP, PO, CO, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV…

Sledujte naše webové stránky, kde Vás budeme pravidelně o všech materiálech informovat.

Vaše společnost

BOKET – KETTNER